FAQ

Zapłaciłem, kiedy otrzymam bazę?

Po otrzymaniu płatności system automatycznie wygeneruje pliki danych i wysyła użytkowniku wiadomość adresem e-mail o możliwości pobierania przygotowanych plików. Czas generowania pliku zależy od wielkości bazy danych i od obciążenia serwera. Standardowo plik jest generowany w czasie krótszym niż jedna godzina po dokonaniu płatności.

Jak stare proponowane bazy danych?

Dane pochodzą ze źródeł publicznie dostępnych, które są zaktualizowane każdy tydzień. O aktualizacjach zakupionych baz danych informujemy użytkowników adresem e-mail. Również te informacje użytkownik może sprawdzić w każdej chwili, logując się do swojego konta w rozdziale "Zamówienia".

Jak pobrać zakupioną bazę danych?

Zakupioną bazę pobierz ze swego konta. Wszystka historia zakupionych baz danych i aktualizacjach można przejżeć w rozdziale "Zamówienia".

Skąd pochodzą dane zawarte w katalogach firm?

Dane firm pochodzą ze źródeł publicznie dostępnych (strony internetowe, systemy poszukiwań, katalogi firm itp.). Gromadzimy tylko dane działających firm, tj. tych, które podają ogłoszenia w internecie. Jeżeli firma podaje o sobie błędną informację, nie jesteśmy za to odpowiedzialni.

Czy rejestracja i próbki są płatne?

Rejestracja i próbki baz danych są bezpłatne.

Od czego zależy cena?

Cena zależy od przefiltrowanej ilości danych. Więcej informacji o cenach baz można znaleźć w rozdziale "Cena".

Według jakich kryterij można filtrować bazę?

Filtrować dane można według interesująch polów danych, branży i według miasta, w którym jest rejestracyjny adres firmowy.

Czy wytawiacie faktury VAT?

Faktury VAT są automatycznie wystawiane natychmiast po dokonaniu płatności.

Jakie są sposoby zapłaty?

Zapłacić za usługi można kartą kredytową i w inne sposoby płatności (w zależności od kraju zleceniodawcy). Wszystkie sposoby płatności są podane w rozdziale "Sposoby zapłaty".

Czy wystawiacie proformę?

Faktury proformy nie wystawiamy. Płatności są dokonywane wyłącznie bezpośrednio z konta użytkownika przez system płatności „Paysera”.

W jakim formacie otrzymam bazę danych?

Zakupiona baza przygotowywana do pobrania w formatach XLSX, CSV i SQL.

Na jakiej zasadzie działa usługa?

System działa na zasadzie pełnej samoobsługi i jest pełni automatyzowany. Dane mogą być nabywane bez jakiejkolwiek dodatkowej naszej interwencji.

Gdzie mogę znaleźć przykłady baz?

Próbka zostanie zgenerowana automatycznie (w formacie XLSX), kiedy przefiltrujecie bazę według swoich kryteriów.

Czy adresy e-mail, które są w bazie danych, są działające?

W pomocą systemu maile, które są nieaktywne, każdy tydzień automatycznie usuwane z bazy danych.

Jak zaktualizowane dane?

Dane są zbierane, aktualizowane i obrabiane z pomocą nowych technologii w oparciu o chmury obliczeniowe. Stosujemy najnowsze metody aby zagwarantować jakość i aktualność baz.

Czy oferowany produkt jest legalny?

Informacja przez nas oferowana jest publicznie i łatwo dostępna, my tylko ją gromadzimy, grupujemy i przedstawiamy w wygodnej formie. Za ewentualne naruszenie przepisów prawa, wykorzystając bazę, nabywca ponosi całkowitą odpowiedzialność.

Co znajduje się w katalogach danych firmy i danych biznesowych?

Nasze katalogi firm i biznesów zawierają dane: nazwa firmy, adres, numer telefonu, strona internetowa, branża, liczba pracowników, obroty, adres e-mail. adres pocztowy itp.

Jak mogę wykorzystać dane firm i biznesów?

Istnieje kilka sposobów wykorzystania naszych danych firmowych i biznesowych, w tym do list sprzedaży i marketingu, badań rynku, projektów biznesowych itd.